2005 tog jag en magisterexamen i dramatik vid Göteborgs Universitet. Jag reflekterade min skådespelarpraktik i de två traditionerna psykologisk realism och fysisk teater och jag skrev om hur jag använt respektive metod i två skådespelararbeten baserade på Anton Tjechovs texter. Uppsatsen heter ”Att skapa sceniskt liv – En jämförande studie mellan Doreen Cannons och Sören Larssons arbete med skådespelare och texter av Anton Tjechov” och den finns att ladda ner här.

2012 tog jag en Master of Fine Arts i fördjupat skådespeleri vid Högskolan för Scen och Musik. Där undersökte jag hur jag kunde fånga och artikulera tystade erfarenheter som jag själv är bärare av och göra konst av dem. Uppsatsen heter ”Jag tar hand om och delar minnen och möjligheter. Att arbeta med utgångspunkt i kroppslig erfarenhet” och den finns att ladda ner här.

Mellan 2006 -2019 undervisade jag på Göteborgs Universitet, främst på Teaterstudier i performance och skådespelarteorier i praktiken. Jag har också hållit föredrag och tar uppdrag som föreläsare. Jag har varit keynote ett flertal gånger vid Museions tvärvetenskapliga kurs ”Kommunikation och Identitet” och vid konferensen ”Att skriva liv”, Institiutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion. Mellan åren 2007 – 2013 var jag med i tre av Nordiska Sommaruniversitetets studiekretsar ”Artistic Research” och jag finns publicerad bl.a. i LIR journal med en artikel ”Konstskapande med kroppen som biografi – att navigera mellan det okända och det välkända”.

IMG_0052

Fotot är från föreställningen ”Jag är ett barnhemsbarn” när vi gästspelade på Göteborgs Stadsteater mars 2015.

Sedan 2015 ingår jag i klustret för forskningsprojektet Göteborg Spelar Roll vid Göteborgs Universitet. Projektets syfte är att kartlägga och dokumentera det fria scenkonstlivet i Göteborg mellan 1960 och 2000 och leds av forskarna Astrid von Rosen och Yael Feiler.  Hösten 2017 arrangerade jag ett seminarium med inbjudna deltagare från hela fältet och jag bidrog till kartläggning och dokumentation. Genom bidrag från Stiftelsen Scenkonstens Historia i Göteborg kommer jag vintern 2018/våren 2019 fördjupa mig i den fysiska teaterns genombrott med utgångspunkt i föreställningen Padam av och med Wiveka Warenfalk, Sören Larsson och Teaterkompaniet. Själv är jag en del av det fria scenkonstfältet sedan början av 80-talet. I mitt undersökande arbete ämnar jag därför införliva de för Göteborg nya praktiker och tänkesätt som den fysiska teatern erbjöd. På fotot också forskaren Mikael Strömberg. https://cdh.hum.gu.se/Aktuellt/n//fria-grupper-inom-scenkonsten-i-goteborg-kartlaggs-i-nytt-projekt.cid1346272

Mikael Fia Astrid Näckrosor

Sedan 2019 är jag med i forskargruppen Expansion och Mångfald ledd av Astrid von Rosen https://www.frikultur.eu Mitt forskningsområde är Den Fysiska Teatern i Göteborg 1960 – 2000. Mer om projektet kan du läsa här: https://www.frikultur.eu/blogg/

FOTO 16 feb 20 Fri o fysisk feb 20 2447