2005 tog jag en magisterexamen i dramatik vid Göteborgs Universitet. Jag reflekterade min skådespelarpraktik i de två traditionerna psykologisk realism och fysisk teater och jag skrev om hur jag använt respektive metod i två skådespelararbeten baserade på Anton Tjechovs texter. Uppsatsen heter ”Att skapa sceniskt liv – En jämförande studie mellan Doreen Cannons och Sören Larssons arbete med skådespelare och texter av Anton Tjechov” och den finns att ladda ner här.

2012 tog jag en Master of Fine Arts i fördjupat skådespeleri vid Högskolan för Scen och Musik. Där undersökte jag hur jag kunde fånga och artikulera tystade erfarenheter som jag själv är bärare av och göra konst av dem. Uppsatsen heter ”Jag tar hand om och delar minnen och möjligheter. Att arbeta med utgångspunkt i kroppslig erfarenhet” och den finns att ladda ner här.

Sedan 2006 undervisar jag på Göteborgs Universitet, främst på Teaterstudier i performance och skådespelarteorier i praktiken. Sedan dess håller jag också föredrag och tar uppdrag som föreläsare. Jag har varit keynote ett flertal gånger vid Museions tvärvetenskapliga kurs ”Kommunikation och Identitet” och vid konferensen ”Att skriva liv”, Institiutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion. Mellan åren 2007 – 2013 var jag med i tre av Nordiska Sommaruniversitetets studiekretsar ”Artistic Research” och jag finns publicerad bl.a. i LIR journal med en artikel ”Konstskapande med kroppen som biografi – att navigera mellan det okända och det välkända”.

IMG_0052

Fotot är från föreställningen ”Jag är ett barnhemsbarn” när vi gästspelade på Göteborgs Stadsteater mars 2015.