Intensiva helger i Roy Hart röstarbete både på avancerad nivå och öppen för alla.

Sommaren 2019 ger jag två olika workshops i Malerargues fantastiska miljö tillsammans med legendariska röstlärare.

Den första workshopen är en HUMAN VOICE – workshop i grunderna öppen för alla tillsammans med Kevin Crawford, 9 – 14 juli 2019.

Den andra workshopen, SJUNG DIN PERSONLIGA RÖST, är också öppen för alla. Där utgår vi från vars och ens personliga röst och hur den transformeras in i egna sånger och sång tillsammans med andra. Den hålls 16 – 21 juli 2019.

OM HUMAN VOICE 9 – 14 juli:

Kevin var en av mina första lärare på Roy Hart. Jag smalt för hans tydliga, konkreta arbete både med röst och kropp som skapar utrymme för den egna fantasin och lusten att uttrycka sig vokalt.

I uppvärmningen står relationen mellan andning, ryggradens flexibilitet och röstens klanger i centrum. Deltagarna uppmuntras att undersöka röstens möjligheter med utgångspunkt i kroppslig uppmärksamhet. Vi närmar oss sätt att söka röstens rötter och att grunda och fästa rösten i våra kroppar.

Därefter fokuseras relationen mellan den inre rösten med dess olika möjligheter och rummet samt människorna runtomkring. Deltagarna prövar att förlänga och förstärka den inre rösten och dess intentioner i kontakt med omgivningen. Eftersom det här är en relativt kort och koncentrerad workshop så kommer det inte att bli några omfattande enskilda arbeten, däremot kortare stunder för individuell guidning.

Efter en paus tillämpas metoderna för att utveckla det vokala arbetet mot text/musikalitet. Vi kommer att arbeta med några korta texter/ musikaliska fraser in i ett fantasifullt röstarbete, eventuellt också med improvisation. Ta med en kort poetisk eller dramatisk text som du kan utantill.

I slutet av dagen finns tid till samtal där vi kan reflektera, lyfta gjorda erfarenheter och ställa frågor.

Kevin Crawford är en av medlemmarna som grundade Roy Hart Theatre. Han ledde också gruppen i slutet av 80-talet innan han flyttade till Irland för att undervisa i röst, både vid Trinity College och the Abbey National Theatre. Sedan 2009 har han lett en utbildning i fysisk teater vid Accademia dell’Arte in Arezzo som han också var med om att grunda.

OM SJUNG DIN PERSONLIGA RÖST 16 – 21 juli:

Som ovan men med större fokus på undersökning och utveckling av den egna rösten och dess musikalitet. Vi undersöker hur den manifesterar sig och transformeras in i sånger, både de egna sångerna men också sång tillsammans med andra. På den här workshopen finns Olivier Philippson med – han är dragspelare och musiker.

Pascale Ben är sångerska, skådespelare och röstlärare. Hennes liv förändrades helt den dagen hon träffade Roy Hart Theatre 1969. Hon är en uppskattad artist med fokus på den franska visan.

För priser mm, se https://roy-hart-theatre.com/workshop/voice-an-access-to-music/

INFORMATION OM RÖSTARBETET OCH DEN MÄNSKLIGA RÖSTEN I SVERIGE:

Det internationella kompaniet Roy Hart Theatre har under många decennier metodiskt undersökt den mänskliga rösten utifrån tanken att alla röster har tillgång till ”den stora rösten” som rymmer alla tänkbara vokala uttryck. Genom att låta rösten ljuda i andra kroppsliga rum än de vi vanligen använder får vi tillgång till både en större och rikare röst men också till djupt personligt material.

Under kursen kommer vi att arbeta med att utveckla den unika rösten. Ta med ditt projekt eller en text/ sång som du kan utantill och som du vill undersöka närmare.

Nyfiken? Maila adas@konstepidemin.se och berätta lite om dig själv.

Vi arbetar fredagar kl. 17 – 21, lördagar kl. 11 – 17 och söndagar kl. 10 – 16 med kortare pauser för mat. Ta gärna med egen mat, det finns kök/mikro.
Max antal deltagare: 8.

Kostnad: 3000 kronor. För arbetslösa/studerande: 2000 kronor.

Ledare: Fia Adler Sandblad, skådespelare, dramatiker, och Roy Hart-lärare från CAIRH, Centre Artistique International Roy Hart.

För mer information/anmälan: maila: adas@konstepidemin.se

Läs mer om Roy Hart Theatre här

Kursen genomförs med stöd av SENSUS studieförbund.

studio11DSC04050