VÄLKOMMEN TILL ROY HART VOICE WORK IN SWEDEN.

Under 2020 har vi pga Coronapandemin varit tvungna att ställa in och skjuta fram våra workshops och Öppen Röst.  Så snart det visar sig möjligt att arbeta med röst tillsammans igen lägger vi upp planerna för 2021.

Plattformen leds av Fia Adler Sandblad som är Sveriges enda diplomerade lärare i Roy Hart röstarbete. Hon är också konstnärlig ledare, skådespelare och dramatiker. Här arbetar också Magnus Marcinkowski Pettersson som är musikhandledare, symbol- och musikterapeut. Han är under utbildning på Roy Hart Centre. Vi har workshops och kvällskurs för dig som anar att du har en röst och att den är betydelsefull. Låt din röst förändra dig själv och världen!

Öppna Pröva på-kvällar för alla i Den mänskliga rösten/Human Voice. För dig som är nyfiken på hur din röst kan ta sig uttryck och vibrera i kropp och rum. Under tre timmar arbetar vi tillsammans med våra röster med början i en grundlig fysisk och vokal uppvärmning. Gamla och nya röstmänniskor är välkomna!

 

250/200 kr per gång betalas kontant eller med Swish 0708 40 15 63.

Föranmälan till adas@konstepidemin.se eller sms:a Fia på 0708 40 15 63.

Om de intensiva helgerna:

Workshopen Den mänskliga rösten syftar till att utforska röstens potential tillsammans med andra. Vi undersöker relationen mellan kropp, rörelse, röst, emotioner, handlingar och musik och fokuserar röstens möjlighet som mänskligt uttryck, ofta med ett material i form av en sång eller en text som du som deltagare tar med dig. Vi arbetar också med olika arketyper och föreställningar om den mänskliga röstens möjligheter.

Arbetet bygger på kontakt, avspänning och på att sakta ner och undersöka övergångar och mellanrum mellan det okända och det vi redan vet. Genom lyssnandet till den egna och till andras kroppar kan vi finna oväntade röster och nya vägar som är möjliga att inkludera i våra liv och i våra konstnärskap.

I workshoparna – som är öppna för alla behöver du ändå ha någon erfarenhet eller ha prövat på arbetet under våra öppnaPröva på-kvällar. Workshoparna introducerar tanken om rösten som bärare av livserfarenhet, både vår egen men också de vi genom våra röster kan komma i kontakt med. I enkla övningar söker vi oss fram till de röster som uppstår ur just våra kroppar. Följ med på en spännande resa tillsammans med andra in i den egna röstens universum!

Helgerna kostar 3000 kronor för dig som har inkomst och 2000 kronor för dig som är studerande, arbets- eller inkomstlös. Vi arbetar följande tider: Fre kl. 17–20, lör kl. 11–18, sön kl. 10–16.

 

För att anmäla dig, maila lite information om dig själv till adas@konstepidemin.se. Om det är första gången så rekommenderar vi att du gör en pröva på-kväll innan du anmäler dig till en helg.

Arrangeras i samarbete med ADAS musikaliska teater, Konstepidemin och ABF.

Läs mer på: https://roy-hart-theatre.com, www.adasmusikalsikateater@gmail.com

KONTAKT

Fia Adler Sandblad
adas@konstepidemin.se
0708 40 15 63

Magnus Marcinkowski Pettersson
magnus.pettersson68@gmail.com
070 958 57 98
Röstarbetet utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på. Vi utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.”

Tidigare deltagare i Fias workshops:

”Vad kan man säga när man förlorat taget om sin egen röst och återfunnit den i en annan kvinnas mjuka händer? Hur ska jag beskriva känslan av att hitta sårbarheten i min egen röst och att den är rå, naken, stark? Hur kan andra förstå att jag inte sjungit på riktigt i hela mitt liv förrän idag? Att min stämma vibrerar i en annan kvinnas historia, i hennes ryggrad och i hennes blick? Jag är utan ord, men min röst är stark.”

Sara Elisabeth Holmertz, sångerska och doktorand.

”Detta var helt oerhört. Måste ha mer.”

Ami Lanmark, konstnär

”Tack tack tack för denna helg som gav sååå mycket! Vilket sprudlande av röster skratt känslor och jag har träningsvärk:-)”

Maria Litsegård, socionom

INFORMATION OM RÖSTARBETET OCH DEN MÄNSKLIGA RÖSTEN I SVERIGE:

Det internationella kompaniet Roy Hart Theatre har under många decennier metodiskt undersökt den mänskliga rösten utifrån tanken att alla röster har tillgång till ”den stora rösten” som rymmer alla tänkbara vokala uttryck. Genom att låta rösten ljuda i andra kroppsliga rum än de vi vanligen använder får vi tillgång till både en större och rikare röst men också till djupt personligt material.

Nyfiken? Maila adas@konstepidemin.se och berätta lite om dig själv.

Ledare: Fia Adler Sandblad, skådespelare, dramatiker, och Roy Hart-lärare från CAIRH, Centre Artistique International Roy Hart.

 

studio11DSC04050